Projekteerimine

Lihtsamate eskiislahenduse väljatöötamine

Põhi- ja tööprojektide koostamine MagiCADis

Projektide juhtimine

Tehnilise konsultandi teenus

Eelarvestus ja hangete korraldus

Ventilatsiooni ja küttesüsteemide ehitus

Tarvikute komplekteerimine ja tarne

Erisüsteemide ehitus vastavalt joonistele

Ventilatsiooni- ja küttesüsteemide hooldus

Filtrite vahetus ja süsteemi puhastus

Veateadete kontroll ja vigade kõrvaldamine

Varuosade tarne ja vahetus

0