PROJEKTEERIMINE:

- lihtsamate eskiislahenduse väljatöötamine 

-  põhi- ja tööprojektide koostamine MagiCADis

 

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE EHITUS:

- tarvikute komplekteerimine ja tarne

- ventilatsioonisüsteemide ehitus vastavalt joonistele

 

PROJEKTIDE JUHTIMINE:

- tehnilise konsultandi teenus

- eelarvestus ja hangete korraldus